PrintIdea.BG - Създай фото книга онлайн

Форуми

Отиди на страница  1 2 3 ... 102 103 104 ... 109 110 111
Редактори:admin, Краев, tehna, аdmin, SharkyDog, XuTkO, veskoto
Темата е затворена
Автор Отговор
Анонимен
вт 18.11.2008, 11:48
Гост
Susana&antibioticday написа ...

E-e-e, ама голям ентусиазъм бе, много негативизъм и жлъч... Чак ми иде в противовес да напазаря от аптеките на Марешки и Костов. А те дали ще предложат още по-голямо намаление днес в чест на Първия европейски ден на антибиотиците?
Хора, бъдете по-позитивни и градивни поне в писанията си, ако не можете в мислите и делата си. Ще видите , че ще се почувствате по-добре.

Точноооооо... Нищо, че ни тъпчат и ни се подиграват на търпението. Ще бъдем ведри, усмихнати, добронамерени, позитивни и леко олигофренични. Винаги ще отговаряме на очакванията на обкръжението. Вервай ми !
Най-отгоре
stalker
вт 18.11.2008, 21:47
Регистриран потребител #1754
Регистриран: нд 13.07.2008, 23:30
съобщения: 393
Твой проблем си е от къде ще пазарищ,но си отваряй очите на четири какво ти дават ония кифли,дето се изживяват като фармацевти.И ,моля,не идвай после при някой от нас да ти разяснява кое какво е.
Най-отгоре
Анонимен
ср 19.11.2008, 11:16
Гост
Susana&antibioticday написа ...

E-e-e, ама голям ентусиазъм бе, много негативизъм и жлъч... Чак ми иде в противовес да напазаря от аптеките на Марешки и Костов. А те дали ще предложат още по-голямо намаление днес в чест на Първия европейски ден на антибиотиците?
Хора, бъдете по-позитивни и градивни поне в писанията си, ако не можете в мислите и делата си. Ще видите , че ще се почувствате по-добре.

Сузанче,мило личи ти,че пиеш всичко на промоция.Но с лекарствата,мило така не се прави.Тъй,че я иди си купи сирене на промоция,мило да не си загубиш ентусиазма и позитивизма.
Най-отгоре
Susana&Anastasia
ср 19.11.2008, 17:13
Гост
Анонимен написа ...

Susana&antibioticday написа ...

E-e-e, ама голям ентусиазъм бе, много негативизъм и жлъч... Чак ми иде в противовес да напазаря от аптеките на Марешки и Костов. А те дали ще предложат още по-голямо намаление днес в чест на Първия европейски ден на антибиотиците?
Хора, бъдете по-позитивни и градивни поне в писанията си, ако не можете в мислите и делата си. Ще видите , че ще се почувствате по-добре.

Сузанче,мило личи ти,че пиеш всичко на промоция.Но с лекарствата,мило така не се прави.Тъй,че я иди си купи сирене на промоция,мило да не си загубиш ентусиазма и позитивизма.

Благодаря за съвета и милите думи - докато отскоча до магазина за сиренце изпращам абсолютно позитивен музикален поздрав на всички -линк- , които забравиха, че темата е Марешки
Най-отгоре
peter
ср 19.11.2008, 23:39
pewe
Регистриран потребител #57
Регистриран: пт 24.02.2006, 21:44
съобщения: 968
Абе стига с тоя "Анонимен".Обозначи се бе.Така ми изглеждаш като статист в любовна сцена!
Най-отгоре
Анонимен
чт 20.11.2008, 13:44
Гост
Няма.Нещо против?
Най-отгоре
Анонимен
чт 20.11.2008, 13:47
Гост
Susana&Anastasia написа ...

Анонимен написа ...

Susana&antibioticday написа ...

E-e-e, ама голям ентусиазъм бе, много негативизъм и жлъч... Чак ми иде в противовес да напазаря от аптеките на Марешки и Костов. А те дали ще предложат още по-голямо намаление днес в чест на Първия европейски ден на антибиотиците?
Хора, бъдете по-позитивни и градивни поне в писанията си, ако не можете в мислите и делата си. Ще видите , че ще се почувствате по-добре.

Сузанче,мило личи ти,че пиеш всичко на промоция.Но с лекарствата,мило така не се прави.Тъй,че я иди си купи сирене на промоция,мило да не си загубиш ентусиазма и позитивизма.

Благодаря за съвета и милите думи - докато отскоча до магазина за сиренце изпращам абсолютно позитивен музикален поздрав на всички -линк- , които забравиха, че темата е Марешки


-линк-

[hr]

Темата е съвсем друга, придържайте се

--XuTkO

[ Редактирано чт 20.11.2008, 14:19 ]
Най-отгоре
Анонимен
чт 20.11.2008, 18:53
Гост
Извинявам се за отклонението,поздрав за позитивното Сузанче
-линк-
Най-отгоре
Бай Генчо
чт 04.12.2008, 19:18
Регистриран потребител #1692
Регистриран: сб 10.05.2008, 15:09
съобщения: 116
Нещо не ми се пише в последно време. Но все пак не можах да се сдържа.

РЕШЕНИЕ № 12948
София, 28.11.2008
В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на двадесети ноември две хиляди и осма година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ
ЧЛЕНОВЕ: НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
МИЛКА ПАНЧЕВА
при секретар Мариана Салджиева и с участието
на прокурора Цветко Главеев изслуша докладваното
от председателя ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ
по адм. дело № 6987/2008.
С решение от 25.02.2008 г. по адм. д. № 2446 от 2007 г. Варненският административен съд е отхвърлил жалбата на "Варнафарма Холдинг", ООД - Варна против заповед № РД-09-1209 от 18.09.2007 г. на Директора на РЗОК – Варна, с която на дружеството е била наложена финансова неустойка на основание чл. 38 от индивидуалния договор с НЗОК в размер на 1 980 лв.
Против това решение на административния съд "Варнафарма Холдинг", ООД е подала касационна жалба, с която е поискано отменяването му.
Върховния административен съд не уважи касационната жалба.
В оплакването, така както е формулирано и изложено в касационната жалба, не са посочени закононарушения, а излага само обстоятелства по същество на делото, но направената по този въпрос преценка от административния съд не подлежи на касационен контрол. Тази преценка би могла да бъде проверена само при оплакване за игнориране или изопачаване на преценените доказателства. Такова оплакване в случая не е формулирано. От обстоятелството, че след преценка на доказателствата са направени едни, а не други изводи, без да са изопачени доказателствата и без да се е стигнало до логично противоречие в обосновката, не може да се направи извод в смисъл, че решението е неправилно. Ако оплакването е за нарушение на закона, то е неоснователно, защото не се оправдава фактически и от правна страна.
С обжалваното решение административният съд е отхвърлил жалбата на "Варнафарма холдинг" ООД против заповедта на директора на РЗОК, с която на аптека "Марешки" - изпълнител по договор за отпускане на лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК - са наложени следните санкции: 1. финансова неустойка в размер на 90 лв. на основание чл. 38, т. 9 за нарушаване на чл. 6, ал. 1 от договора, 2. финансова неустойка с общ размер 720 лв. на основание чл. 38, т. 3, б. "а" за нарушение на чл. 3, ал. 2 от договора и 2. финансова неустойка в размер на 1 170 лв. отново на основание чл. 38, т. 3, б. "а" за нарушение на чл. 3 ал. 2 от договора.
След като е подложил на задълбочено обсъждане събраните доказателства и доводите на страните, административният съд правилно е приел, че обжалваната заповед е издадена при спазване на административно производствените правила и при наличие на фактическите предпоставки, обуславящи налагането на договорните санкции. Приел е за доказани обстоятелствата, отразени в констативен протокол № 71 - ФИТ от 29.08.2007 г., които се квалифицират като нарушения на задълженията на аптеката да изпълнява рецептите и протоколите в сроковете им за валидност и да отпуска лекарствени продукти само въз основа на заверени и презаверени рецептурни книжки от съответната РЗОК.
Касационните доводи за неправилно прилагане на административнопроцесуалните норми, установяващи изискванията към формата и съдържанието на административния акт, са изцяло неоснователни. Оспорената заповед е издадена в изискуемата от чл. 59, ал. 2 АПК писмена форма, а изложените факти изясняват „причината” за налагане на санкции. При извършване на проверката е установено отпускането на лекарствен продукт въз основа на рецепта, с която е била издадена след срока за валидност на протокола, както и отпускането на лекарствени продукти по рецептурни книжки, които не са били заверени или презаверени от РЗОК. Тези констатации на административния съд не се атакуват касационно в това отношение. С оглед на това законосъобразно административният съд е преценил за несъществено нарушението на чл. 59, ал. 2, т. 7 АПК, състоящо се в непосочване на срока за обжалване на акта и на органа, пред който може да се обжалва. Допуснатото административнопроцесуално нарушение не е повлияло върху материалната законосъобразност на акта и не е накърнило правото на защита на адресата, който подал жалба по административен и съдебен ред.
Оплакването в касационната жалба не е надлежно конкретизирано и обосновано. Препращането към жалбата до административния съд, с която е било обжалвана заповедта на директора на РЗОК е съвсем неуместно и несъобразено със закона. С оглед на това, изложеният в касационната жалба довод за противоречие на съдебното решение с материалноправни правила не е свързан с текстове на конкретни нормативни разпоредби. С конкретни клаузи от индивидуалния договор аптеката-изпълнител се е задължила да отпуска лекарствени средства в сроковете за валидност на протоколите и по заверени, съответно презаверени рецептурни книжки от съответната РЗОК, но при извършването на проверката е установено неизпълнение на така поетите задължения. Извършената след проверката корекция не е основание за отпадане на отговорността на изпълнителя по договора. Оспорената заповед е издадена при спазване на процесуалноправните и материалноправните изисквания за законосъобразност и като е отхвърлил подадената жалба, административният съд е постановил правилно решение.
В този смисъл е становището на Върховния административен съд, изразено в решението от 17.09.2008 г., по адм. д. № 3837 от 2008 г., където се разглежда съвършено аналогичен случай.
Ето защо решението на административния съд поради това, че е правилно, следва да се остави в сила.
По изложените съображения, Върховният административен съд,
РЕШИ:
ОСТАВЯ в сила решение от 25.02.2008 г., постановено по адм. д. № 2446 от 2007 г. на Варненския административен съд.
Решението не подлежи на обжалване.
Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Иван Трендафилов
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Наталия Марчева
/п/ Милка Панчева

И.Т.РЕШЕНИЕ № 13102
София, 02.12.2008
В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният административен съд на Република България - Шесто отделение, в съдебно заседание на шести ноември две хиляди и осма година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ
ЧЛЕНОВЕ: НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
РУМЯНА ПАПАЗОВА
при секретар Мариана Салджиева и с участието
на прокурора Динка Коларска изслуша докладваното
от съдията РУМЯНА ПАПАЗОВА
по адм. дело № 5410/2008.
Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно- процесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на "Варнафарма Холдинг" ООД, гр. Варна, в качеството му на собственик на аптека "Марешки", против решение № 130 от 26.02.2008 г. по адм. дело № 2109 по описа за 2006 г. на Варненския окръжен съд, с което е отхвърлена жалбата срещу заповед за налагане на санкции № РД-09-1484 / 13.10.2005 г. на Директора на РЗОК - Варна.
Посочените пороци се свеждат до неправилно прилагане на административнопроцесуални и материалноправни правила - касационни основания за отмяна по чл. 209, т. 3 от АПК.
Ответникът Директорът на Районната здравноосигурителна каса (РЗОК), гр. Варна, е оспорил касационната жалба в писмено възражение.
Представителят на Върховната административна прокуратура е дал заключение за неоснователност на касационната жалба.
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК от надлежна страна и е процесуално допустима.
Разгледана по същество, е НЕОСНОВАТЕЛНА.
С обжалваното решение Варненският окръжен съд е отхвърлил жалбата на "Варнафарма холдинг" ООД, гр. Варна, против заповед № РД-09-1484 от 13.10.2005 г. на Директора на Районната здравно- осигурителна каса - Варна, с която на Аптека "Марешки" - изпълнител по договор № 03-0009 / 28.01.2005 г. за отпускане на лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК - са били наложени следните санкции: 1. по т. 2 - финансова неустойка в размер на 240 лв. на основание чл. 37, т. 4, б. "а" от индивидуалния договор (ИД) за допуснати несъответствия между приход, разход и наличните количества в аптеката (т. 2 от констативен протокол № 22-ФПП / 26.07.2005 г.); 2. по т. 3 - финансова неустойка в размер на 360 лв. на основание чл. 37, т. 5, б. „а” от ИД за съхранение на лекарства с липсващи отличителни маркировки за НЗОК (т. 3 от констативния протокол); 3. по т. 4 - финансова неустойка в размер на 150 лв. на основание чл. 37, т. 7 от ИД за приемане от търговеца на едро на фактури „За НЗОК” по цени на лекарства, различни от тези в списъка на НЗОК ( т. 4 от констативния протокол). В подадената до окръжния съд жалба не е оспорена законосъобразността на наложената санкция по т. 1 – финансова неустойка в размер на 160 лв. - за констатираните нарушения по точки 1 и 5 от констативния протокол, състоящи се в изпълнение на рецепти без подпис на магистър фармацевт и нарушение на Указанията за работа с Лекарствен списък на НЗОК.
За да отхвърли изцяло жалбата като неоснователна, Варненският окръжен съд е обосновал правилния извод за издаване на оспорената заповед при спазване на административнопроизводствените правила и при наличие на фактическите предпоставки, обуславящи налагането на договорните санкции. Подложил е на подробно обсъждане фактическите констатации, мотивирали издаването на оспорената заповед и обосновано е приел за доказано неизпълнението от страна на санкционираната аптека на задълженията към РЗОК, поети с индивидуалния договор.
С клаузата на чл. 18, ал. 1 от ИД жалбоподателят се е задължил да работи в аптеката със софтуер, който отговаря на изискванията на НЗОК и се състои от: 1. модул "Въвеждане, обработка и съхранение на информацията от рецептурните бланки обр. МЗ-НЗОК № 5", т. е. информация за продадените лекарства и 2. модул "Склад", чрез който се дава възможност за обобщаване на данните за получените по фактура или приемо-предавателни протоколи лекарствени продукти и наличните количества. Изваждането на количества от складовата наличност на лекарствата за НЗОК е допустимо при наличие на някое от обстоятелствата, изброени в чл. 18, ал. 1, т. 2, б. Б от ИД. Аптеката - изпълнител не е доказала наличие на някое от обстоятелствата чрез представяне на съответните документи по реда на чл. 18, ал. 2 от ИД. Окръжният съд обосновано е приел за доказано констатираното несъответствие между наличните количества на лекарствените продукти и на тези по данните в софтуера, което не може да бъде обяснено с твърдението за временен срив в компютърната програма и обуславя прилагането на санкцията по т. 2 от оспорената заповед. По т. 3 окръжният съд е приел за неоспорен и доказан факта на допуснато нарушение на задължението на аптеката по чл. 17, ал. 4 от ИД да съхранява и отпуска лекарствени продукти с поставена и ненарушена отличителна маркировка за НЗОК съгласно указания за работа с отличителна маркировка (Приложение № 7). Недоказано е твърдението на жалбоподателя, че към момента на получаването му през 2004 г. лекарственият продукт Депакин NF е бил включен в списъка на лекарствата, на които не се поставя стикер. Съгласно клаузата на чл. 17, ал. 5 от ИД при получаване на фактура "За НЗОК" от търговец на едро с цени, различни от тези в списъка на НЗОК, тя не се приема. Аптеката е нарушила това правило и по две фактури е приела лекарствени продукти на значително по-високи цени от фиксираните в лекарствения списък (л. 90 и л. 91), което съставлява непредвиден случай на нарушение в хипотезата на чл. 37, т. 7 от ИД. Определеният размер на неустойката 150 лв. е съобразен с установената горна граница - до пет минимални работни заплати за страната.
Касационните доводи за неправилно прилагане на административнопроцесуалните норми, установяващи изискванията към формата и съдържанието на административния акт, са изцяло неоснователни. Оспорената заповед е издадена в изискуемата от чл. 15, ал. 1 от Закона за административното производство (отм.) писмена форма, а изложените факти подробно изясняват „причината” за налагане на санкции. Обстоятелствената част на заповедта препраща и към съставения констативен протокол № 22-ФПП от 26.07.2005 г. Допуснатото процесуално нарушение по чл. 15, ал. 2, т. 5 от ЗАП (отм.), състоящо се в непосочване на срока за обжалване на акта и на органа, пред който може да се обжалва, се преценява като несъществено. То не се е отразило върху материалната законосъобразност на акта и не е накърнило правото на защита на адресата, който е подал жалби по административен и съдебен ред.
Изложеният в касационната жалба довод за противоречие на съдебното решение с материалноправни правила не е свързан с текстове на конкретни нормативни разпоредби, които са били неправилно приложени от първоинстанционния съд. Обосновано окръжният съд е приел, че жалбоподателят не е представил доказателства, оборващи констатациите на административния орган и установяващи твърдените от него обстоятелства в жалбите му до Директора на НЗОК и до съда. Оспорената заповед е издадена при спазване на процесуалноправните и материалноправните изисквания за законосъобразност и като е отхвърлил подадената жалба, Окръжен съд – гр. Варна е постановил правилно решение.
По изложените съображения не са налице касационни основания за отмяна и обжалваното съдебно решение следва да бъде оставено в сила.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, шесто отделение,
РЕШИ:
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 130 от 26.02.2008 г., постановено по адм. дело № 2109 по описа за 2006 г. на Варненския окръжен съд.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Иван Трендафилов
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Наталия Марчева
/п/ Румяна Папазова


[ Редактирано чт 04.12.2008, 19:25 ]
Най-отгоре
XuTkO
ср 17.12.2008, 23:30
Да живей !
Регистриран потребител #593
Регистриран: пт 19.01.2007, 01:00
съобщения: 1325
-линк-
Принуждава ли Марешки маг. фармацевтите, които работят в аптеките му да извършват дейности различни от ЗЛПХМ?

"...Всеки, решил да подкрепи проекта, трябва да се обърне към служителите в някоя от аптеките му. Преди това пациентът трябва да попълни трите си имена, адрес и телефонен номер
И да сложи подпис под следния текст: “Аз съм съгласен и подкрепям проект за участие в предстоящите избори с цел увеличаване на лимитите, отпускани за лекарства.” На листовката е оставено място и за декларациите на 15 близки и познати, които всеки от симпатизантите може да привлече към идеята..."

"...Заедно с рестото всеки получаваше и по 2 от листовките и указания къде какво да попълни. Като миналата година ли трябва да пишем,
попита възрастна жена. "Какво обещават", "Колко ще е намалението", интересуваше се друга.
Спокойната обстановка се взриви, когато една от аптекарките съзря фотоапарата на "24 часа". "Махайте се, няма да снимате. Ще извикам полиция", развика се тя..."

"...В четири пловдивски аптеки на Марешки посрещат пациентите на вратата и обясняват, че собственикът прави проучване колко хора са готови да подкрепят проекта за увеличаване лимитите, отпускани за лекарства от НЗОК, и намаляване на цените им. Ако отговорът е положителен, записват данните на човека в бланките. След това служителят разяснява, че за целта е необходимо клиентите
да дадат своя вот за Марешки на изборите..."

Най-отгоре
Ivana
чт 18.12.2008, 13:43
Регистриран потребител #38
Регистриран: нд 05.02.2006, 19:34
съобщения: 505
Струва ми се,че е крайно време,с или без PR агенция,УС на БФС да обясни на обществото,без да прави допълнителна реклама на пилота-фармацевт,за какво точно става дума.Кой е фармацевт,кой не е,,подкрепя ли го БФС или се разграничава,ще го съди ли за злоупотреба с името на съюза и съсловието,не е ли за прокурор този начин на привличане на гласове?
Най-отгоре
tehna
чт 18.12.2008, 14:12
tehna
Регистриран потребител #7
Регистриран: пт 27.01.2006, 23:14
съобщения: 964
Обществото обаче това не го интересува, не се сещам реакция която да му не е донесла реклама, дивиденти и още народна обич. Обикновено на първо или най-много на второ място в реакцията се повдига въпроса за ниските му цени, което на хората им е странно и смешно видно и от мненията им под подобните статии. Дълбоко съм убеден, че грешните реакции като се започне още навремето от Варна (не медийни) го направиха толкова силен. Хубавото е че явно доста си е повярвал, но ще остане изненадан този път.
Най-отгоре
Анонимен
чт 18.12.2008, 16:13
Гост
Успешната формула на партия РЗС пари с/у глас приложена във Варна и др. градове за местните избори е време да се приложи и за парламентарните! Нужните пари се изчисляват от попълнения брой формуляри. На база проявения интерес- "силният на деня" иска от кукловода си пари за да му осигури присъствие,или пък рекетира доставчици за по-голяма отстъпка поне да има някяква облага! Ха познайте, как се продават сега на доставни цени лекарства по "новия за кон"!
Най-отгоре
алф
чт 18.12.2008, 16:13
Гост
Възмутени сме,от всичко написано до тук по темата-"Марешки".Ние се гордеем,че в България има хора като г-н Марешки,който работи за народа.Чудим Ви се на всички Вас за какво Ви плащат-за да стоите цял ден пред компютрите и да пишете простотии или да обслужвате клиентите,затова никога няма да достигнете до ннивото на обслужване на "Аптеки Марешки".
Най-отгоре
алф
чт 18.12.2008, 16:46
Гост
Като клиент на "Аптеки Марешки" в гр.Пловдив,смея да твърдя,че техният регионален мениджър си е свършил блестящо работата във връзка с подбора на персонала."Куците магарета",както сте нарекли Магистър фармацевтите винаги са на разположение на клиентите с компетентните си отговори и съвети,помощник фармацевтите правят и невъзможното,за да обслужат качествено големия поток от клиенти,а що се отнася до операторите,които наричате "сервитьорки и шивачки",то те са едни млади и интелигентни хора,работещи неуморно.
И накрая искам да завърша със следното мое мнение:
Щом всички работят с усмивка на лице,явно им плащат доста добре!!!
Най-отгоре
УСОФОБ
чт 18.12.2008, 16:48
Бахти аматьорите недъгави
Регистриран потребител #26
Регистриран: вт 31.01.2006, 15:10
съобщения: 1427
алф написа ...

Възмутени сме,от всичко написано до тук по темата-"Марешки".Ние се гордеем,че в България има хора като г-н Марешки,който работи за народа.Чудим Ви се на всички Вас за какво Ви плащат-за да стоите цял ден пред компютрите и да пишете простотии или да обслужвате клиентите,затова никога няма да достигнете до ннивото на обслужване на "Аптеки Марешки".Ей тоя форум се напълни с откачалки, ей!
Най-отгоре
Aspirin4e
чт 18.12.2008, 17:12
Регистриран потребител #381
Регистриран: пт 03.11.2006, 13:45
съобщения: 71
'Ей, АЛФ, отивай си на твоята планета!Чисто си си хванал влака!
Най-отгоре
peter
чт 18.12.2008, 18:02
pewe
Регистриран потребител #57
Регистриран: пт 24.02.2006, 21:44
съобщения: 968


Ивайло Митковски, общински съветник от ДСБ:
Поредната гавра със страданието на хората. Мястото на Марешки е при другите трима варненски общински съветници - в затвора. Но виновни са и хората, които позволяват да се случва това. В нормална държава щяха да тръгнат проверки.
Най-отгоре
Анонимен
чт 18.12.2008, 18:31
Гост
Пловдив пак се прочу. От толкова много усмивки и гледане на работата, пловдивският нефармацевтичен персонал не успява да прочете рецепта с атаракс.
За зла беда попаднали на бивша преподавателка по латински език, която не повярвала на казаното, че такова лекарство няма, защото го е ползвала и знае значението и етиологията на думата. Обърнала се към смирено чакащите бъдещи гласоподаватели с думите: Не си ли цените здравето, та сте дошли тук.
Обаче това може да е грозна измислица, целяща да очерни добрия самарянин.
Остава да предложи предизборно возене на самальот.
Най-отгоре
stalker
чт 18.12.2008, 19:40
Регистриран потребител #1754
Регистриран: нд 13.07.2008, 23:30
съобщения: 393
Между другото,винаги съм се чудила-тия дето си продават гласовете,как доказватяче са гласували правилно?Значи ли това,че изборите са тайни само на хартия?
Най-отгоре
Отиди на страница  1 2 3 ... 102 103 104 ... 109 110 111  

Иди:     Най-отгоре

Публикувайте тази тема: rss 0.92 Публикувайте тази тема: rss 2.0 Публикувайте тази тема: RDF
Powered by e107 Forum System